Çatılarda Kış Hazırlığı

BTM tecrübesi ve güvencesi ile yalıtım konusunda sizlere çözümler sunuyoruz.

Lütfen bilgi almak için formu doldurunuz


Çatı Hazırlığı nasıl olur ?

Çatılar, içinde yaşadığımız yapıyı dış etkenlere karşı koruyan, içerisinde konfor koşullarımızı devam ettirebilmemizi sağlayan koruyucu bir kabuktur. İçinde yaşadığımız mekanları sıklıkla estetik ya da fiziksel gereksinmelerden dolayı değiştirip yenilesek bile, çatılar hiç aklımıza gelmeyen, göz ardı
ettiğimiz yapı elemanlarıdır. Biz iç mekanda düzenlenmiş konfor şartlarında yaşantımızı sürdürürken, çatılar farklı sıcaklıklara, rüzgara, yağışa, kısaca tüm dış etkenlere biz farkında olmadan karşı koyar.

Çatıların bu nedenle periyodik zamanlarda bakıma ihtiyacı vardır. Zaman içerisinde bakım yapılmadığı takdirde yıpranır ve en sonunda oldukça pahalı bedellerle tekrar yenilenme zorunluluğu ortaya çıkar.

Çatının akıtması, koruyuculuğunu yitirmesi onu oluşturan yapı bileşenlerinde ve bir süre sonrada yapı bütününün kendisinde onarılamaz hasarların oluşmasına sebep olur. Yapının ekonomik ömrünün erken bitmesine yol açar.

Çatının iki temel yapısal bileşeni vardır; bunlar, statik olarak taşıyıcı sistem tabakası ve dış etkenlere karşı koyan örtü tabakasıdır. Örtü tabakası, iç mekandaki oluşturulmuş yaşama sıcaklığı ve konfor koşullarının dış mekana yayılmasını önlerken, dış ortamdaki zorlu şartların da iç ortama girmemesi için bariyer oluşturur. Çok genel olarak, örtü katmanları arasında ısı izolasyon katmanı, buhar kesici ve dengeleyici katman, su geçirimsizliğini sağlayan katman ve tüm sistemi, termik şoklara ve güneşin yaydığı UV ışınlarına karşı koruyan yüzey koruyucu tabaka mevcuttur. Taşıyıcı sistem ve diğer
yapı bileşenleri de genel ismiyle bünyesinde bu yukarıda sıraladığımız işlevleri içeren “örtü tabakası” altında korunmaya alınmışlardır. Çatılar; ister eğimli, ister düz teras ya da farklı geometrilerde olsun, yukarıda bahsedilen tabakalar küçük yapısal farklılıklar göstererek, çatı sistemi içerisinde işlevsel olarak yerlerini alırlar. Çatılar, üstlendikleri görevi yerine getirirken, katmanlar arasındaki zorlayıcı iç gerilmeler ve dış koşullardan kaynaklanan farklı kuvvetlere / koşullara karşı koyar. Bu açıdan üstlendikleri görev aslında azımsanacak gibi değildir.

Çatılarda Sık Rastlanan Problemler

1. Tasarım ve imalat aşamasındaki eksikler ve hatalar:

 • Uzun ömürlü ve problemsiz bir çatı, tasarım aşamasında oluşturulmalıdır. Tasarımında doğru eğimlendirilmiş, diğer yapı elemanlarıyla iyi ilişkilendirilmiş, malzeme cinsi ve uygulama yöntemi, detaylı öngörülere göre düşünülmüş, bir çatı örtüsü yıllarca problemsiz hizmet edebilir.
 • Çatının tasarım aşamasında yapılan hatalar.
 • Baca, ışıklık, parapetParapet’in sözlük anlamı; pencere önlerinde beton, mermer, mozaik, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı anlamına geliyor. Tabi birçok şeyde olduğu gibi teorik anlamı ile pratikte kullanılan anlamı biraz farklılık gösteriy... ve asansör odası, bina kalkan duvarları gibi, çatıdaki diğer yapısal elemanlarla çatı örtüsünün geometrik birleşimlerinin ve detaylarının gerektiği gibi çözülmemiş olması,
 • Çatı örtüsünün imalat sırasında doğru detaylarda uygulanmamış olması, yeterli bindirmelerin yapılmaması, montaj ve yapıştırma eksikleri, kenar dönüşlerde pay bırakılmamış olması gibi işçilik/imalat kusurları
 • Yapının bulunduğu yerin iklimsel özelliklerine göre doğru malzeme seçilmemiş olması
 • Su giderlerinin doğru, yeterli sayıda ve kapasitede konumlandırılmamış olması
 • Yetersiz havalandırma yapılması, yapı elemanlarının iç bünyesindeki yoğuşmaAtmosferdeki su buharının gaz halden sıvı hale geçmesidir. Buharlaşmanın tersine yoğuşma denir. neminin dışarı atılamamasından dolayı malzemenin yapısal özelliklerine zarar vererek onu kullanılamaz hale getirmesi.
 • DilatasyonOturma alanı büyük olan betonarme veya çelik konstrüksiyonlu yapılarda genleşme, kısalma veya zemindeki oturmalardan dolayı yapı elemanlarında doğabilecek hasarları önlemek amacıyla, yapının taşıyıcı konstrüksiyonu birbirinden t... hatlarındaki detayların tasarım aşamasında doğru çözülmemiş, imalat aşamasında da detayın gerektirdiği özende yapılmamış olması

Yukarıda sıralanan hataların bir ya da birden çoğunu barındıran çatılar, imalatından itibaren sorun çıkarabilecek yapıda çatılardır. Yukarıda sıralanan problemlerin çözülmesinin çoğunlukla bedeli yüksektir. Yukarıdaki problemlerin çözülmesi, çatının tekrar yapılmasını gerektirecek düzeye kadar çıkabilir.

2. Kullanım sürecinde karşılaşılan sorunlar

 • Çatılarda kullanılan malzemelerin yıpranması ve kullanım ömrünün bitmesi
 • Zorlu iklimsel koşulların yaşanması
 • Çatılara konulan anten, klima dış üniteleri, ısıtma / soğutma araçları, güneş enerjisi kollektörleri gibi çeşitli araç, ve ekipmanların montajının doğru yapılmaması.
 • Çatıya monte edilen araç ve ekipmanlardan akan yağ, ve kimyasal sıvıların reaksiyon göstererek çatı koruyucu kaplamasına zarar vermesi ya da eritmesi
 • Sadece bakım onarım amaçlı yürünecek şekilde tasarlanmış çatıların üzerinde sıklıkla gezilmesi
 • Zaman içerisinde kullanım gerekliliğinden kaynaklanan yapısal ilavelerin uygun teknikte yapılmaması
 • Sismik hareketler ve yapısal hareketler yaşanması.
 • Termal şoklar oluşması
 • Aşırı hava kirliliği, ve bazı yörelerde yaşanan asit yağmurları,
 • Haşarat ve hayvanların vereceği zararlar, (havalandırma kapakçıkları ve menfezlerinin bu şekilde tıkanması)
 • Kirlenme ve rüzgarla birlikte çatı yüzeyindeki birikintilerin su giderlerini tıkaması, ve çatıda göllenme yaşanması
 • Komşu binalardan kopan, kırılıp düşen kütlelerin çatı yüzeyini tahrip etmesi
 • Bina taşıyıcı sisteminden gelen zorlanmalar sonucu örtü katmanlarının öngörülenden daha fazla gerilmeye maruz kalması, kopması ve yırtılması.

Su Yalıtım Çözümleri

Sizin için hayata dair en yararlı ve en pratik çözümleri sunuyoruz