Su Yalıtım Sözlüğü

Su yalıtımı ile ilgili terimlerin açıklamaları bu bölümde yer almaktadır. Öğrenmek isteğiniz, merak ettiğiniz kavramların açıklamaları bir tık yakınınızda…

Lütfen bilgi almak için formu doldurunuz


Su Yalıtım Sözlüğü

Su Yalıtımı

Su yalıtımıSu yalıtımı, yapıların sudan ve zararlı etkilerden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve havuzlar, içme suyu depoları, göletlerde ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere denir., yapıların sudan ve zararlı etkilerden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve havuzlar, içme suyu depoları, göletlerde ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere denir.

Su Yalıtımı Membranı

Bitümlü su yalıtım membranı polimer esaslı plastiklerle bitümün (asfalt) modifiye edilerek, donatısız yada taşıyıcı donatılarla birlikte üretilen su yalıtım örtüleridir.

Drenaj

DrenajDrenaj, bir yapının çevresinde ya da arazide su düzeyini düşürmek, suları yapıdan uzaklaştırmak için kurulan sistem., bir yapının çevresinde ya da arazide su düzeyini düşürmek, suları yapıdan uzaklaştırmak için kurulan sistem.

Gizli Dere

Yağmur derelerinin saçak ucundaki pek de olumlu olmayan görüntüsünden kurtulmak için dereyi göstermeyen çözümlere  gizli dereYağmur derelerinin saçak ucundaki pek de olumlu olmayan görüntüsünden kurtulmak için dereyi göstermeyen çözümlere  gizli dere denir. Çatılarda saçaklar en basit tek yüzeyliden, ucu damlalıklı gizli dereli, parapetsiz gizli dereli, a... denir. Çatılarda saçaklar en basit tek yüzeyliden, ucu damlalıklı gizli dereli, parapetsiz gizli dereli, altı açık ya da kapalı çözümlere kadar birçok değişiklik gösterir. Dereler genel olarak çinko ve bakır gibi metal levhalar ile oluşturulacağı gibi membranGeçirimsiz, ince kaplama, zar, film. Binaların su ile etkileşimde zarar görmesini önlemek ve içeri ya da dışarı yönlerde su geçişinin önüne geçmek için kullanılan malzemelerin genel adıdır. Pek çok membran çeşidi vardır. ile de oluşturulabilirler.

Parapet

Parapet’in sözlük anlamı; pencere önlerinde beton, mermer, mozaik, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı anlamına geliyor. Tabi birçok şeyde olduğu gibi teorik anlamı ile pratikte kullanılan anlamı biraz farklılık gösteriyor. İnşaat dili ile yaygın kullanılan anlamı; teras çatılarda kenarları dönen settir parapetParapet’in sözlük anlamı; pencere önlerinde beton, mermer, mozaik, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı anlamına geliyor. Tabi birçok şeyde olduğu gibi teorik anlamı ile pratikte kullanılan anlamı biraz farklılık gösteriy.... Çatılarda, balkonlarda ya da yapının zemin ile kesiştiği bölgelerde yapı boyunca koruma veya kötü görünümü önleme amacıyla yapılabilir.

ParapetParapet’in sözlük anlamı; pencere önlerinde beton, mermer, mozaik, tahta gibi şeylerden yapılmış dar çıkıntı anlamına geliyor. Tabi birçok şeyde olduğu gibi teorik anlamı ile pratikte kullanılan anlamı biraz farklılık gösteriy... duvarının, önü, arkası ve üstü; yani üç tarafı açık hava tesirlerine maruz olduğundan, diğer duvarlara nazaran daha detaylı ve dikkatli bir işçilik ile yapılması gerekir.

Radye Temel

Radye temelRadye temel, yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan çoğunlukla betonarme temel., yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan çoğunlukla betonarme temel.

İksa

İksaİksa, temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutmak için, yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla veya betonarme kazıklarla kurulan düzen., temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutmak için, yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla veya betonarme kazıklarla kurulan düzen.

Shingle

Asfalt esaslı çatı kaplama malzemesidir. ShingleAsfalt esaslı çatı kaplama malzemesidir. Shingle, ülkemizde geleneksel çatı kaplama malzemesi olarak sert ve kırılgan kaplamalar nedeni ile karşılaştığınız sorunların hiçbirini yaşatmaz. Hafifliği ile binanızın taşıdığı yük..., ülkemizde geleneksel çatı kaplama malzemesi olarak sert ve kırılgan kaplamalar nedeni ile karşılaştığınız sorunların hiçbirini yaşatmaz. Hafifliği ile binanızın taşıdığı yük azalır, deprem güvenliğini arttırır. Ayrıca, kırılmama özelliği ile bina ömrü boyunca çatınızı ve evinizi korur.

Adezyon

İki katı, iki sıvı ya da bir katı ile bir sıvı madde arasındaki çekimin sonucu. Adezyonİki katı, iki sıvı ya da bir katı ile bir sıvı madde arasındaki çekimin sonucu. Adezyon moleküller arasındaki çekimden ileri gelir. Lehim, aynaların sırlanması, demirin betona yapışması bu olaya dayanır. moleküller arasındaki çekimden ileri gelir.  Lehim, aynaların sırlanması, demirin betona yapışması bu olaya dayanır.

Aşık

Çatılarda mertekler veya örtüyü taşıyan yatay ağaçlardan her biri.

Basınçsız Su Etkisi

Yeraltı suyunun yapıda hidrostatik basınç oluşturmadan serbestçe akıp uzaklaştığı etki tipi.

 

Çiroz

Betonarme yapılarda; kolon ya da perde yapımında kullanılan etriye şeklidir. Düşey donatıların etrafının etriye ile dolanılamadığı durumlarda kullanılır. Uçları kıvrılmış çelik çubuğun karşılıklı düşey donatıyı tutması işine yarar.

Çörten

Çatı çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akıtan, saçak kenarlarından dışarı doğru uzanmış ağaç oluk.

Dilatasyon

Oturma alanı büyük olan betonarme veya çelik konstrüksiyonlu yapılarda genleşme, kısalma veya zemindeki oturmalardan dolayı yapı elemanlarında doğabilecek hasarları önlemek amacıyla, yapının taşıyıcı konstrüksiyonu birbirinden tamamen bağımsız bloklar halinde tasarlanır. Bu bloklar arasında bırakılan boşluklara dilatasyonOturma alanı büyük olan betonarme veya çelik konstrüksiyonlu yapılarda genleşme, kısalma veya zemindeki oturmalardan dolayı yapı elemanlarında doğabilecek hasarları önlemek amacıyla, yapının taşıyıcı konstrüksiyonu birbirinden t... veya genleşme derzi adı verilir.

Ekolojik Ayak İzi

Tükettiğimiz doğal kaynakların yeniden üretimi, oluşan atıkların geri kazanımı için ne kadar kara ve su sahasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyan bilimsel bir ölçüdür. Doğal kaynaklar ve eko sistem üzerinde insanların tüketimi sonucu oluşan etkiyi ölçmeye yarayan bir araçtır..

Endemik Bitki

Bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarından dolayı yalnızca belirli bölgede yetişebilen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü bitki türüdür..

İklim Değişikliği

Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişiklik.

Karbon Ayak İzi

Her insanın ulaşım, ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.

Keçe

Milimetreden çok daha ince liflerin, iğneleme ve ısıl işlem yöntemiyle birleştirilmesiyle oluşturulan kumaş görünümlü yüzeydir. Yapılarda filtrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Lento

Yapılarda kapı ve pencere gibi dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan ve duvarın devam etmesini sağlayan mimari bloktur. LentoYapılarda kapı ve pencere gibi dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan ve duvarın devam etmesini sağlayan mimari bloktur. Lento, yandaki duvarlara oturacak şekilde yerleştirilen taş, beton ya da ahşaptan yapılmaktadır.  , yandaki duvarlara oturacak şekilde yerleştirilen taş, beton ya da ahşaptan yapılmaktadır.

Mastik

Delikleri, derzleri tıkamakta ve benzeri işlerde kullanılan elastik macun.

Mertek

Ahşap çatıda mahyadan oluklara kadar uzanıp, örtüden gelen yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğu 3/10, 4/10, 5/10, 5/12 cm. kesitli ağaçlara verilen ad. Türkiye’de ahşap mertekAhşap çatıda mahyadan oluklara kadar uzanıp, örtüden gelen yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğu 3/10, 4/10, 5/10, 5/12 cm. kesitli ağaçlara verilen ad. Türkiye'de ahşap mertek aralıkları 75 cm'den daha geniş yapılmaz. aralıkları 75 cm’den daha geniş yapılmaz.

Mıcır

Kırma taştan oluşan kayaç malzemedir. Malzeme çıkarıldığı bölgeye göre bazalt, kalker (kireç taşı) ve diğer kayaçlar olabilir.

Pas Payı

Kolon, kiriş, döşeme gibi bir betonarme öğede çelik donatının dışında kalan beton bölüm. Pas payının çalışmaya katılmadığı, havayla ya da suyla ilişkilerini keserek demirleri pasa karşı koruduğu kabul edilir.

Peyzaj Mimarisi

BahçeTeras çatıların klasik kaplaması olan çakıl, mermer, seramik vb. ürünlerin yerine doğru yalıtım çalışması ile yeşil bitki ve çiçeklerden oluşan, yaşama alanı olarak kullanılacak sistemin oluşturulmasıdır. Genel olarak düz... mimarlığının günümüzdeki daha geniş anlamlı tanımı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa öğeleri ile düzenleme sanatı.

Pik Demir

Pik demirPik demir, yüksek karbon içeriğine sahip bir demirdir. Pik demir, yüksek fırında demir cevherinin külçe halinde eritilmesiyle hazırlanır., yüksek karbon içeriğine sahip bir demirdir. Pik demirPik demir, yüksek karbon içeriğine sahip bir demirdir. Pik demir, yüksek fırında demir cevherinin külçe halinde eritilmesiyle hazırlanır., yüksek fırında demirPik demir, yüksek karbon içeriğine sahip bir demirdir. Pik demir, yüksek fırında demir cevherinin külçe halinde eritilmesiyle hazırlanır. cevherinin külçe halinde eritilmesiyle hazırlanır.

Pilye

Esas çeliklerin kesme gerilmelerini karşılamak için belirli yerlerinden bükülmesiyle elde edilen çelik donatı şekline pilyeEsas çeliklerin kesme gerilmelerini karşılamak için belirli yerlerinden bükülmesiyle elde edilen çelik donatı şekline pilye denir. denir.

Radye Temel

Yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan çoğunlukla betonarme temel.

Salım

Canlı faaliyetleri sonucunda oluşan katı, sıvı veya gaz atıkların havaya, toprağa veya suya atılması / bırakılmasıdır.

Sedum

Türkçe adı ‘’dam koruğu’’ dur. Yer örtücü tipte yayılan sukkulent bitkilerdir. Daha az bakım ve sulama istemeleri sebebiyle çatı bahçeleri için tercih sebebidir. Doğal yağış ile yaşayabilen türleri olup Türkiye’de bilinen 30 tür sedum vardır.

Sinyal Tabakası

PVC membranGeçirimsiz, ince kaplama, zar, film. Binaların su ile etkileşimde zarar görmesini önlemek ve içeri ya da dışarı yönlerde su geçişinin önüne geçmek için kullanılan malzemelerin genel adıdır. Pek çok membran çeşidi vardır. üzerine lamine edilmiş açık renkli katmandır. Membranın üzerinde oluşabilecek deformasyonların (yırtılma, delinme) göz kontrolüyle kolay biçimde fark edilmesini sağlar. Deformasyon durumunda alt katmanda mevcut koyu renkli membranGeçirimsiz, ince kaplama, zar, film. Binaların su ile etkileşimde zarar görmesini önlemek ve içeri ya da dışarı yönlerde su geçişinin önüne geçmek için kullanılan malzemelerin genel adıdır. Pek çok membran çeşidi vardır. ortaya çıkar, soruna müdahale çok daha hızlı ve bölgesel biçimde yapılabilir.

Terleme

Bir yapı ögesinin yüzeylerinden birinin sıcaklığı, temasta bulunduğu havanın çiy noktasına eşit veya daha düşük olduğunda, havadaki su buharının belirli bir miktarı belli koşullara bağlı olarak o yüzeyde su haline gelir ve kılcallık yoluyla emilir; gereç içinde yol alarak ögeyi nemlendirir ki bu olaya terleme denir.
Kışın bu olay, yapı öğelerinin iç yüzeylerinde, yazın da örneğin soğuk hava depolarının dış duvarlarının dış yüzeylerinde görülebilir.
Terleme, yapı öğelerinde ısı direncinin azalması, çürüme, pas, iç gerilme çatlakları, küflenme, çiçeklenme gibi zararlara yol açabilir.

Yapısal Yalıtım

Yapıların maruz kalabileceği suyun geçişinin bütünleşik bir yapı tasarımı ve uygulaması dahilinde, beton bünyesinde uygun geçirimsizlik ve sızdırmazlık sağlanarak ve gerekli diğer önlemler alınarak engellenmesi.

Yeraltı Suyu

Zemin malzemesinin arasındaki boşlukları tamamen dolduran ve toprak seviyesi altında kalan yapı elemanları üzerinde hidrostatik basınç oluşturan su.

Yeşil Çatı

Teras çatıların klasik kaplaması olan çakıl, mermer, seramik vb. ürünlerin yerine doğru yalıtım çalışması ile yeşil bitki ve çiçeklerden oluşan, yaşama alanı olarak kullanılacak sistemin oluşturulmasıdır. Genel olarak düz teras (Min. % 2 eğimli.), otopark üstü veya bina katlarında kat bahçesi olarak dizayn edilir. Seçilen sistem bileşenleri ile seyrek ve yoğun yeşillendirme yapılabilir. Ayrıca max. 45 dereceye kadar yüksek eğimli alanlar için de özel toprak tutucu sistemler ile uygulama yapılabilir. Su yalıtımıSu yalıtımı, yapıların sudan ve zararlı etkilerden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve havuzlar, içme suyu depoları, göletlerde ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere denir. üzerinde sırasıyla; kök tutucu, nem tutucu geotekstil, su tutma hazneli yeşil çatıTeras çatıların klasik kaplaması olan çakıl, mermer, seramik vb. ürünlerin yerine doğru yalıtım çalışması ile yeşil bitki ve çiçeklerden oluşan, yaşama alanı olarak kullanılacak sistemin oluşturulmasıdır. Genel olarak düz... drenajDrenaj, bir yapının çevresinde ya da arazide su düzeyini düşürmek, suları yapıdan uzaklaştırmak için kurulan sistem. levhası, sistem filtresi, hafifletilmiş bahçeTeras çatıların klasik kaplaması olan çakıl, mermer, seramik vb. ürünlerin yerine doğru yalıtım çalışması ile yeşil bitki ve çiçeklerden oluşan, yaşama alanı olarak kullanılacak sistemin oluşturulmasıdır. Genel olarak düz... çatı toprağı ve detaya uygun seçilmiş bitki tabakasından oluşan sistem çözümüdür.

Yoğuşma

Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı hale geçmesidir. Buharlaşmanın tersine yoğuşmaAtmosferdeki su buharının gaz halden sıvı hale geçmesidir. Buharlaşmanın tersine yoğuşma denir. denir.